เนื้อเรื่อง

#00-1
#00-2
#00-3
#00-4
  • #00-1
  • #00-2
  • #00-3
  • #00-4

#00 ยุคสมัยแห่งภัยพิบัติ

ที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปกรีนวู้ดส์ ราชอาณาจักรไฮแลนด์นั้น ในหลายปีที่ผ่านมาด้วยสภาพอากาศที่ผิดปกติทำให้พืชพันธุ์ได้รับความเสียหายและผู้คนก็เริ่มที่จะล้มป่วยไป ในตอนนั้น องค์หญิงอาณาจักร อารีชาร์นั้นได้รับรายงานว่าที่หมู่บ้านกรีเอย์ได้พบกลุ่มเมฆประหลาด จึงส่งเกลมไปเพื่อตรวจสอบ แต่ทว่าก็ไม่มีการติดต่อกลับมาอารีชาร์ที่เป็นห่วงนั้นจึงมุ่งหน้าไปที่กรีเอย์กับผู้ติดตาม กลุ่มเมฆประหลาดนั้นก็ยังคงหยุดอยู่ที่กรีเอย์…