เนื้อเรื่อง

#10-1
#10-2
#10-3
#10-4
  • #10-1
  • #10-2
  • #10-3
  • #10-4

#10 อลิชา ดิฟเดอร์

สเลย์ที่ไล่ตามดราก้อน ปาปี้ไปจนถึงมารินด์ได้เจอกับมิคุริโอซึ่งได้ธนูอาวุธเทพมาแล้วอีกครั้ง หลังทำพันธสัญญาเทพผู้ติดตามกับมิคุริโอ พวกเขาก็ใช้ลูกศร อาวุธจากการแปลงร่างเทพของทั้งคู่ชำระล้างดราก้อน ปาปี้ได้สำเร็จ หลังจากนั้น สเลย์และมิคุริโอก็ได้ทำการชำระล้างสายน้ำภายในเมืองเพื่อฟื้นฟูมารินด์
นอกจากนี้ โรเซ่จากกลุ่มพ่อค้า “ปีกเซคิเรย์” ผู้ที่เคยช่วยให้สเลย์เข้าไปในเลดี้เลคได้สำเร็จ ก็มาปรากฎตัวขึ้นตรงหน้าสเลย์ ขณะที่เขาช่วยเหลืออลิชาในการแยกสิ่งจากเลดี้เลคที่ส่งมาเพื่อฟื้นฟูมารินด์ พวกโรเซ่เองก็บรรทุกสิ่งของจากเลดี้เลคมาเช่นกัน