STAFF & CAST

STAFF

Original Work

BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Original Character Designers

Mutsumi Inomata
Kosuke Fujishima
Daigo Okumura
Minoru Iwamoto

Director

Haruo Sotozaki

Character Designer

Akira Matsushima

Screenplay

ufotable

Composite Director

Yuichi Terao

3DCG Director

Kazuki Nishiwaki

Art Director

Minji Kim

Color Keys

Yuko Omae

Editor

Manabu Kamino

Music

Motoi Sakuraba, Go Shiina

Opening Theme Song

FLOW

Ending theme song

fhána

Production producer

Hikaru Kondo

Animation Production

ufotable

CAST

Sorey

Ryouhei Kimura

Mikleo

Ryota Osaka

Alisha

Ai Kayano

Rose

Mikako Komatsu

Lailah

Noriko Shitaya

Edna

Misato Fukuen

Dezel

Daisuke Ono

Zaveid

Kenjiro Tsuda