เนื้อเรื่อง

#01-1
#01-2
#01-3
#01-4
  • #01-1
  • #01-2
  • #01-3
  • #01-4

#01 หมู่บ้านของเผ่าสวรรค์

ผู้คนที่พบที่กรีเอล เหล่าผู้ติดตามต่างถูกทอร์นาโดดูดกลืนเข้าไป อาริชาร์ที่ถูกทิ้งไว้คนเดียวนั้นในระหว่างที่กำลังหลงทางอยู่ก็ไปพบกับโบราณสถานของโดชิบุคคลที่ถูกกล่าวขานว่าจะเป็นผู้ช่วยเหลือโลกจากภัยพิบัติ แต่กลับถูกฝูงแมลงโจมตีเข้า ในขณะที่อาริชาร์กำลังหนีตายก็กลับถูกสัญลักษณ์แห่งนักบุญนำทางไปยังหมู่บ้านของเผ่าสวรรค์ ในระหว่างนั้น เด็กหนุ่มเผ่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ ณ ป่าของเผ่าสวรรค์ อิซิจิ สเลย์ กับเผ่าสวรรค์มิคุริโอ ก็เดินทางมายังโบราณสถานแห่งนี้เหมือนกัน