เนื้อเรื่อง

#02-1
#02-2
#02-3
#02-4
  • #02-1
  • #02-2
  • #02-3
  • #02-4

#02 อิซึจิ

สเลย์ได้นำทางผู้หญิงที่พบเจอที่โบราณสถาน อาริชาร์ไปที่อิซึจิ มิคุริโอกลับกังวลเรื่องที่พามนุษย์ไปที่หมู่บ้าน สเลย์ก็บอกมิคุริโอว่าจะให้ปล่อยผู้หญิงที่กำลังลำบากอยู่ได้ยังไง เมื่อถึงที่อิซึจิอาริชาร์ที่ยังยึดติดกับเผ่าสวรรค์อยู่ก็ได้กล่าวขอช่วยเหลือขึ้นมา แต่คำขอนั้นก็ไม่อาจไปถึงเผ่าสวรรค์ได้ เผ่าสวรรค์นั้นคิดว่าการที่มนุษย์มาเยือนเท่ากับจะนำพาความวุ่นวายมาให้เท่านั้น อาริชาร์ที่เชื่อในเผ่าสวรรค์มาตลอด จึงทำให้ตัดสินใจว่าสิ่งที่เขียนไว้ในบันทึกตำนานสวรรค์นั้นเป็นเพียงแค่นิทานหลอกเด็ก แต่ว่า….