เนื้อเรื่อง

#04-1
#04-2
#04-3
#04-4
  • #04-1
  • #04-2
  • #04-3
  • #04-4

#04 ชะตากรรมของนักบุญ

เพื่อปกป้องผู้คนจากปีศาจเฮียวมะที่ปรากฎตัวขึ้นที่เลดี้เลค สเลย์จึงดึงดาบศักสิทธิ์ ดาบซึ่งควรคู่แก่นักบุญของหญิงสาวแห่งทะเลสาบขึ้นมา แม้จะจัดการปีศาจเฮียวมะได้และหมดสติไป แต่เขาก็สามารถฟื้นคืนสติขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย แล้วสเลย์ผู้รับชุดนักบุญที่เย็บขึ้นโดยเลียนแบบชุดนักบุญในตำนานจากอาริชาร์และเข้าไปในตัวเมือง ก็ได้เห็นธงที่มีสัญลักษณ์ของนักบุญประดับอยู่ทั่วไป และสัมผัสได้ถึงความคาดหวังที่มีต่อนักบุญ หลังจากนั้น สเลย์ได้รู้ว่าตัวของเขาที่กลายเป็นภาชนะสถิตของไลร่า หญิงสาวแห่งทะเลสาบไปแล้ว สามารถสัมผัสถึงความแปดเปื้อนได้ เขาจึงทำการค้นหาต้นตอของความแปดเปื้อนที่สัมผัสได้จากโบราณสถานทางเดินน้ำ