เนื้อเรื่อง

#11-1
#11-2
#11-3
#11-4
  • #11-1
  • #11-2
  • #11-3
  • #11-4

#11 สงคราม

พวกสเลย์ที่ได้ฝากให้เผ่าสวรรค์โรฮันและเผ่าสวรรค์โนลมิน แอทแทคทำหน้าที่อารักษ์เมืองมารินด์ ได้มุ่งไปยังแอ่งเกรบกันต์ พื้นที่ที่ตั้งอยู่ตรงชายแดนระหว่างไฮแลนด์และโรแลนซ์เพื่อยับยั้งสงครามที่กำลังจะปะทุขึ้น แม้สเลย์จะบอกกับอลิชาว่าหากสงครามได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เขาจะไม่สามารถอยู่ข้างเดียวกับไฮแลนด์หรือโรแลนซ์ได้ แต่สเลย์ก็คิดว่าอยากจะหยุดสงครามลงในฐานะของนักบุญ เมื่อพวกสเลย์เดินทางไปถึงแอ่งเกรบกันต์ ภาพที่ปรากฎขึ้นตรงหน้าพวกเขาก็คือสนามรบที่เต็มไปด้วยความแปดเปื้อน สเลย์จึงกล่าวกับอลิชาผู้จะมุ่งหน้าไปเจรจากับนายกองแลนดอนแห่งกองทัพไฮแลนด์ว่า “ฉันจะทำในสิ่งที่สามารถทำได้”