เนื้อเรื่อง

#15-1
#15-2
#15-3
#15-4
  • #15-1
  • #15-2
  • #15-3
  • #15-4

#15 ปรัชญาที่แตกต่างกันไป

โรเซ่รู้สึกโกรธแค้นหลังคาดเดาได้ว่าเกลน เพื่อนร่วมอาชีพค้าขายน่าจะถูกพวกบาทหลวงสังหาร เผ่าสวรรค์เดเซล จึงคิดจะทำลายวิหารแห่งลาสตันเบลเพื่อตอบสนองความโกรธแค้นของเธอ พวกไลร่าจึงเข้าไปหยุดเดเซล ขณะที่สเลย์ไล่ตามโรเซ่ไป โรเซ่นั้น แม้จะมองไม่เห็นร่าง แต่ก็เดาได้ว่าพายุหมุนที่ก่อตัวขึ้นใกล้วิหารเป็นฝีมือเดเซล เธอจึงตะโกนห้ามเสียงแข็ง ซึ่งทำให้เดเซลยอมรามือ และหลังจากถูกสเลย์ถามว่า “ทำไมถึงคิดจะทำลายวิหาร” เดเซลก็เล่าถึงอดีตของตน รวมถึงเรื่องการพบกันระหว่างเขากับโรเซ่ด้วย