เนื้อเรื่อง

#16-1
#16-2
#16-3
#16-4
  • #15-1
  • #15-2
  • #15-3
  • #15-4

#16 การแก้แค้น

เมื่อได้รับรายงานถึงที่อยู่ของเจ้าชายโคนันแห่งโรแลนซ์ ผู้ทำให้อดีตพวกพ้อง “กลุ่มทหารรับจ้างแห่งสายลม” และแบรดผู้ที่เลี้ยงเธอมาต้องตาย โรเซ่จึงเริ่มเตรียมการเพื่อออกเดินทางไปแก้แค้น ด้านสเลย์ที่รู้จากเซลเกว่าที่เพนดราโก เมืองหลวงของโรแลนซ์ต้องประสบกับปัญหาฝนตกไม่หยุด ก็ตัดสินใจเดินทางไปเพนดราโกเพื่อหาสาเหตุของฝน แต่เพราะยังกังวลเรื่องเดเซลอยู่ เขาจึงชวนโรเซ่ให้ไปเพนดราโกด้วยกัน แต่ก็โดนปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใย สเลย์จึงเดินทางไปเพนดราโก โดยขอให้มิคุริโอช่วยตามโรเซ่และเดเซลไปแทน มิคุริโอที่รับคำด้วยความยินดีและเอดน่า จึงคอยตามเฝ้าดูโรเซ่ในระหว่างการเดินทางของเธอ