เนื้อเรื่อง

#17-1
#17-2
#17-3
#17-4
  • #17-1
  • #17-2
  • #17-3
  • #17-4

#17 ความถูกต้องเบื้องหน้า สำคัญกว่าอุดมคติที่ไกลเกินเอื้อม

ในที่สุด เมื่อโรเซ่ได้พบตัวเจ้าชายโคนัน เป้าหมายที่ต้องการล้างแค้น โคนันก็กลับกลายเป็นปีศาจเฮียวมะไปเสียแล้ว เขาไม่เพียงไม่สะทกสะท้านต่อการโจมตีของโรเซ่ แต่ยังโจมตีเธอกลับด้วยพลังที่เหนือมนุษย์อีกด้วย เมื่อเดเซลเข้าไปร่วมในการต่อสู้ของทั้งคู่ ปราการที่พวกโรเซ่ยืนอยู่ก็ทลายลงในคราวเดียว
แม้โรเซ่จะได้รับการช่วยเหลือจากสเลย์ แต่เพราะคลาดสายตาไปจากโคนัน เธอจึงรำพึงว่าไม่สามารถตัดสินให้ “รู้ผลแพ้ชนะกันได้อย่างสมบูรณ์” เมื่อสเลย์บอกว่า “รับไม่ได้” กับการที่โรเซ่ทำหน้าที่มือสังหาร โรเซ่ก็กล่าวว่า “โลกนี้มีคนที่สมควรถูกฆ่าอยู่อีกเยอะ” สเลย์จึงเริ่มอธิบายเกี่ยวกับ “ความแปดเปื้อน” ให้โรเซ่ที่คิดเช่นนั้นฟัง